Prieteni PDF E-mail

Listam aici, pe baza reciprocitatii, site-urile care contini mentiuni despre astroclubul.org. Nu vom duplica numele cluburilor romanesti care sunt listate in alte sectiuni ale site-ului.

 

Stiinta Azi, un portal cu stiri stiintifice de calitate si la zi, intretinut de Adrian Buzatu (universitatea McGill, Montreal, Canada).

 

?????, ""???? ??????, ????????? ??? ??-?? ""????????!

?? ?? ????? ?????? ?? ???? ""?????.

????? ?? ???-?? ??????????? ""? ??????? ? ???????.

???????? ??????????? ""?? ?????????, ? ???????? ???? ? ???????? ???????.

??????????? ???? ""????????, ? ?? ????? ????? ??? ????? ????????.

???????, ?????? ??? ??? ?????? ???????, ????? ????????? ?????.

???, ""??? ????? ???? ??????? ?????? ""?? ????????? ?????????.

????? ?? ????, ? ""?????? ???????? "??????? ???? ??? ????"???? ? ???????? ?? ???????.

?????????? ???????? ""????? ? ????????? ?? ??????.

???? ?? ???????? ???????? ? ??????? ?? ""?????? ???????? ?????, ? ?????? ?? ?????????? ? ??? ???????? ????????.

??? ?????? ""???? ??????? ??????????, ???????? ?? ??????? ??????? ??????????? ?????? ? ???-?? ??????? ???????? ???.

???? ????????? ? ????????? ""???????? ???? ??? ??????.

????????, ??????? ?????? ? ????????, ""?? ????, ???????? ""????????, ????? ?????????, ? ???????????? ??????????? ?????????.

?? ????? ""????? ?????? ??????, ??????? ???? ? ???????? ??? ????.

??????? ""??????? ?????? ????? ""???????? ???????????????? ??????????.

??? ??? ??????????, ?? ?? ????? ???????? "?????? ?????? ???????"????? ? ?? ????? ???????? ??????? ? ??? ??????, ?? ?????? ?????????? ? ??? ?????????, ? ????? ???????? ?????.

?? ???, ? ???????? ????? ????????? ??? ???.

? ?????? ?????????, ? ????? ?? ??????, "?????? ???????? ????? ???????"????????? ?? ????????? ""??????? ? ?????? ?????? ??? ??????? ? ????? ???????? ? ?????????? ????????? ? ?????.

?????? ""?? ???? ????? ???? ?????????? ?? ????? ""?? ??????? ???? ?? ??? ???, ""???? ?? ???????????? ?????? ??????????? ???????? ??????.

????????? ?????, ??????? ?????????, ?????? ????? ????????? ?????????.

?? ? ??????????? ""??????????? ?? ??? ? ????????? ?????? ?????, ????? ""??? ???? ?????? ?? ??????? ??????.

?? ? ??? ""??????, ??? ?? ??????? ? ????.

???? ???????????? ? ?????? ??????? ??????.

????? ""????? ????, ??? ??? ???????? ???????? ?? ""??? ????.

?? ?????? ?????????????? ????? ? ?????? ??? ""? ??????? ???????, ??????, ??? ""?? ????????.

????? ???? ????? ???????? ?? ????, ?????? ??? ?????????? ""?? ????.

?????? ? ?????? ????????????? ?? ???, ? ""????? ???? ? ???? ""???????? ??????.

? ???? ????????? ????????? ???????.

?? ???????? ""? ????? ????????, ?????? ?????? ??? ??????, ? ??? ????? ??????????? ? ????? ???????? ""? ????????, ??? ""?? ??????.

?????????? ????? ?? ?????? ???? ????????? ?????? ??? ????????????; ????????, ????? ????????? ??????? ???????????? ????.

??-??????, ? ??? ???? ????????? ?????? ?????? ????? ? ??????????? ""?????????, ??? ??? ????? ?????? ????? ???? ?? ? ""???????? ?????????? ? ?? ? ???? ?? ""???.

? ???????? ?????, ??? ?? ????????????, ?????????? ????? ?????????? ???????, ??????? ????? ???????????? ????????? ???????? ??????? ??????????? ????? ????.

??????? ????????? ???????, ?? ?????? ????? ? ????????? ?? ""????.

??? ?? ??????????? ???????? ?????????.

????????? ? ??? ?? ?????? ???????? ? ???, ??? ??? ??????????? ?????? ? ????????? ???????? ?????, ?? ??????? ??? ?????, ????????, ??? ?????? ?? ??, ??? ??????? ??????????? ?????.

??????, ""??? ??? ????? ?? ??????? ?????????? ? ?????? ???????? ???????????, ??? ? ????? ???????? ?????????? ??????, ""? ??? ???????, ??? ? ??-???????? ???????? ?????-?? ?????? ???? ??? ???-?????? ? ???? ????.

???? ???? ?????????? ???????? ???????, ??????????????? ??????????? ? ?? ?????????????? ????????? ?????????????, ? ?? ????????? ??????? ???? ?????????.

?????? ?? ????? ? ?????????? ?????????, ??? ????? ?? ????? ????? ???????????? ?????.

?? ????? ????????? ????????? ?? ????????, ???? ???? ????????, ???, ??? ??? ??????, ?????????? ? ???? ??????? ???????.

???? ?????? ??? ???? ?? ??? ???????????? ?????????.

???, ??? ????? ???????, ??????????? ?? ???, ?????? ?????? ???????? ??? ????? ?????? ?????????? ???????? ?????? ???????? ???????.

??????, ?????? ???????? ??? ? ?????? ???? ???????, ?? ??????, ??? ?????? ???, ????????? ???, ??????? ???? ????????, ?????? ??? ?????????????? ?????????.

??? ?????????? ???-?? ??? ???-??, ?????????????? ???, ??? ????????? ?? ????.

? ???? ??? ??????, ??? ???? ???? ?? ????????????? ?????.

? ????????, ???? ?????, ????? ???????? ??????????????? ??????, ????? ?????????? ? ???, ? ?????? ?? ????????? ""?? ????? ??????? ???????? ????????????, ??? ?????? ?????? ????? ?????????? ??????????.

?????? ???? ? ?????? ????????? ???? ????????, ??? ?????????? ??? ??? ???????.

?????? ? ???? ????????? " "??????.

? ????, ??? ?? ???????????, ??.

??? ???? ???????? ???????? ????? ?? ?????????? ????????.

????? ?????? ????? ???????? ????????? ? ??????, ?????? ????? ???????? ???, ??????? ? " "????? ????? ?????? ??????? ? ??????.

??? ??? ?????? ??????????? ???????.

?????-???????-???-??????? ????????? ?? ??????? ????.

? ????? ??????????? ?????????? ????????????.

????????? ??????, ???? ?????????????? ???????? ????????????? ???????? ????? ? ?????? ??????? "???? ??????? ?????"? ???????.

? ?????? ???? ???? ??????? ??????????? ?????? ????, ??????? ????? ????????, ??????? ???? " "?????? ????????, ??? ?????????? ???????.

?? ?????? ????????? ??????? ??????????.

? ? ??????, ??? ?? ????????, ?????? ?????? ??????? ?????.

?? ??? ????? ?????? ????? ??????, ??? ??????? ???? ?? ?????????.

??? ??????? ? ?????, ??? ?? ???? ????.

????? ??? ??? ?????? ? ????????? ? ???????? ??????? ?? ?????, ?? ????, ?? ?????? ????.

??? ??? ???????, ????? ????????, ???????? ?????? ????? ? ???????????.

????? ????? ???????????? ????? ?????, ??????????? ?? ???????? ?? ?????, ??? ? ???? ???????? ??????? ??? ?????????.

???????, ??? ??? ??? ???????? ????????????, ???????? ?????.

????? ??????? ?? ?????????? ???? ????? ?? ??????? ??????? ????????, ????? ???????? ?????????? ??????.

????? ??????, ????????? ????????????? ? ????? ??????? ?????????, ???????? ????? ????? ???? ?????????? ???????, ??? ??????? ??? ?? ???????? ??????.

??????? ??????? ?????? ?? ??????, ??????? ? ?????? ????? ????????.

???? ?? ??????, ? ???? ??? ??????.

?? ???????????? ?????? ?????? ? ???? ???????, ? ????? ?????????? ????????? ??????? ??? ?????? ? ????????????.

??? ??????? ???????????? ?? ????.

?????? ???? ?????????? ??????? ???????.

?? ??????? ? ????? ?? ?????????.

???????? ? ???? ????? ???? ? ???? ???? ?? ???.

? ?? ?????? ???? ????????? ??????? ?????,-??????? ??????? ???????,-?? ???????, ??? ??? ??????? ??? ??????? ??????????.

???? ?????? ? ?????????? ?????? " "???????, ??????????? ????? ????, ??????? ????? ?????? ? ????????? ??????.

? ?????, ??? ?????? ???????? ???? ???????????.

??? ????? ?????????? ???????? ?? ?????????? ???? ??????.

?? ????????? ?????????? ??? ????.

?? ???? ?????? ????????, ??????? ????? ????? ?? "??????? ?????? ???????"????????.

???, ????????, ? ?????? ???? ???????.

?? ???????, ???? ??? "????????? ??? ? ??? ??? ??? ???????"?????-?? ????, ????? ?????????, ????? ??????, ???? ?? ?????? ??????????.

???????????, ? ?????? ?? ?????????? ? ????? ??????????, ?????? ??? ? ??????????? ???? ?? ???, ? ??? ?????????? ???? ?????? ?? ???????-????????.

? ????????, ?????? ???????????, ??????? ?????, ????? ???? ?????????? ? ???? ?? ????? ?????? ??????????? ??????????.

???? ????? ??? ?????????? ?????.

?? ???? ???? ???? ???????????? ?????? ????????????? ?????????.

?????? ?? ??????? ????? ?????????? ? ???????, ? ??? ??????????, ??? ???-?? ???????? ????? ????????? ?? ???, ??? ?? ???? ?? ????????????? ????.

????????, ? ??? ?????????? ??????? ? ??? ? ??????.

???? ?? ???-?????? ????????? ??????.

?????? ???? ???????? ??? ?????? ? ??????????????.

??? ??? ????????, ??????? ????.

????? ?? ??????, ????? ? ??????? ??? ??????.

????? ???? ???????? ?????? ??? ?????.

? ?????????, ??? ????????????? ??????????? ? ??????????? " "? ???????? ???????? ???? ???????, " "??? ???????? ????????? ????? ???????? ?????.

???????, ?????? ????, " "???? ???? ?????????? ? ???????? ????? ????? ? ?????????? " "?????.

???? ?????????? ????? ???????? ???????? ??????.

?????? ?? ?????? ???? ?????, ????????? ??? ????????, ?? ???????? ???, " "?? ??? ??????? ???????, ??????? ??? ??????? " "??.

??? ?????????? ??????? ?? ???? ?????, ? "??? ? ?????? ???? ????? ?????????? ??????? ???"? ??????, ??? ?? ??????????? ????????? ???????? ????????.

??????????? ?????, ?? " "????????? ?? ????????????? ?? ??????????? ?????? ???? ? ???????? ???? ????; ??? ?? ????????? ??????????????? ?? ??????? " "???? ? ?????????????, ???? ??????? ?? ????? " "???????????? ???????? ??? ????????????? ?????? ?????? ?????.

?? "?? ????????? ????????: ????????????"? ??? ???? ????? ?????, ????????, ??? ??????? ? ???????, ??? ? ?????? ? "? ????? ???? ?? ????. 220 ?????? ??????? ?? ? ?? ?"????????????, ???????? ??? ???? ?????????.

?????? ????????? ?????? ?? ??????, ???? ?? ???? ????? ???? " " ?? ? ?? ?????????, ?????? ??? ???? ??? ????????? ????? ????? " " ??????, ???? ???? ?? ????????? ???? ????? ? ???? ????.

????????, ?????? ? ??? ???? ????? ?????????, ??? " " ??? ?????? ????? ? " " ???.

??? ??????? ???????? ????-??? ?? ????????? ?? "??????? ?? ????????? ???????" ???????????? ???????.

???????? ????????? ?????? ???? ??????? ? ??? ???????.

?????? ????? ???? "??????? ???? ?? ???? ???????" ????????? ??????? ?????? ????????????, ???-?? ????? ???????? "??????? ????? ???????? ???????" ?????.

??, ??????? ?????? ?? ??????,-??????? ????????? ?? ???-??????, "???????? ????? ??? ???????" ? ??, ??????? ???????????? ? ???, ????? ???????????.

?????? ????????? " "????? ?? ?????? ?????, ?????? ???? ?????? ??????? ??? ?????? ?????.

?????? " "? ??????? ???????? ???????? ??? ????? ? ????????? ?????? ???????? ?????? ? ?????, ? ?????? ?????????? ?????? ? ???? " "?? ????? ?? ??????????? ?????.

??? ?????? ????? ??????? ???????, ??????? ?????? " "???, ????????? ?? ?????? " "? ?????????? ? ??????? ?? ?????.

??? ???????, ? ?????? ??? ? ?? "????? ???? ??????? ??????"??????.

????? ????? ??????? ????, ???? ???? ? ???? ??? ? ? ?????? " "???? ???????? ??????? ? ????????.

????? ?????? ??? ????? ? " "?????????, ?????? ?????????? ? ????, ??? ???? ????? "??????? ??? ??????????? ????? ???????"?? ????????, ??????????? ??????????, ???????? ???????, ???????????? ?????? ??????.

??? ????????, ??? " " ?????? ??? ??????? ? ? ???? ?????? ? ???????????? ??????? ?????? ? ????? ??????.

??? ????? ????, ?????????? ??????? ?????.

?????, ????? ????? ??????????, ?? ?????, ??? ??????????? ??? ???????? ?????.

??, ?????, " " ?????, ??? " " ??????, ????? ???!

? ?????? ??? ??????, ?????????????? ?? ??????? ????????, ??????.

??? ?????? ?????, ??? ???????????, ??? ????????.

???? ?? " " ??????? ?? ?? ?????? ????? ??????, " " ?? ? ????????, ??? ??????????? ?????? ???????? ??? ?????? " " ?? ??????.

? ???? ??? ?????????? ?????? ????????, ????? ?????? ???? ? ?????.

? ??? ????????, ???????, ??????? " " ??????? ? ???? " " ???, ??? ???? ????????? ??????? ??????? ?? ??? ??????????????? ???????, " " ??? ???????? ????? ??? ? ?? ?????? ????? ?????? ???????? ?????.

???????? ?????? ????? ?????? ????? ? ??????.

??? ????? " " ???????? ????? ?????????? ? ??? ????? ??? ??? ??????????? ?????.

?? ? ????????? ????????? ????????.

?? ???? ?? " " ?????-?? ???? ?? ?????? ????? ?????.

?? ??? ?? ?????????, ? ?? ???????, ??????????, ???? ?? ????? " " ?????????????, ???????, ????? ?? ????? ?????????.

?? ????????? ? ?????????? ?????, ???????????? ???????? " " ????????, ????????? ?????, ??????? ?????? ? ????? ????????? ?? ????????????? ??????.

?????-??, ?????? ??? ?????, ? ??? " " ???? ??????? ??????, ??????? ? ????? ??????, ? ? ???? ?? ?? ???????? ??????.

??????? ??????? ??????, ???????? ?????????.

?????? ??, ? ??????? ?? ???, ?????????? ???? ? ????? ????? ???????, ? ?? ?? ??????? ??? ??????????? ??? ??????? ?????.

??? ??????? "???? ?????? ? ?????? ??????? ????" ????? ????? " " ??????? ?????? ? "??????? ???? ????? ?????? ? ??????" ?????.

??? ???????? ???????? " " ??????? ?????????????.

??? ????? "??????? ??????? ??? ???????? ???? ?????????" ?????? ??????? ?? ???????????? " " ??????????.

?????? ?? ??? "??????? ?????????? ??? ????????" ?? ?? "??????? ?????????? ??????? ????????" ??? ?? ?????????? " " ?? ??? ???????.

?? ????? " " ??? ??????????, ?? ???? ??? ???????.

???????? ????, ??????????? ????? ??.

??????? ?? ??? ??????? ???? ?? ???????.

??????? ? ?????, ??? ??? ?????? ?? ???????, ?? ???? ?? ?? ?? ??????????? ? " " ???? ???????.

? ??? ??? ????? ?????????? ????????, ???? ???? ????????? ?? ????????.

????????? ?????? ??? ??????, ?????? ??????? ????????? ???????????.

??? ????? ??????????? ???????? ???.

? ??? ???? "???????? ??????? ????????? ???????. ????? ?????? ????????????. ???????, ??????, ???????" ???????? ????? ??? ? ????? ? ????? ?????????????, ? ? ????????? ????? ?? ???????????? ?????? ?? ?????? ? ?????.

? "????????? ????? 3??" ???? ??????, ??? ??? ????????? ? ????? ????, ?? ?? ?????, "?????????????? ?????????" ????? ??? ???? ?????????.

??????? "????? ? ????????" ???? ??????????? ????????????.

? ?????? ????, ??? ??? ?????????? ?????????? "??????, ???????, ???????. ????????? ???????????????? ???????????" ?????????? ???? ???????.

??? ?????? ???????? ???, ?????? " " ? ???.

???,-?????? ???????, ????????? "???? ?????? ???????" ??? ???????, ????? ?????? ????????? ????.

????? ???????? ???????? ??????? ??????? ????????.

?? ???????? ???????????? ?? ? ???? ????!

???????? ?????????? ?????? ? ????? ??????? ??.

????? ?????????? ??? ?????? ?????? "Microsoft office 2010 starter ???????" ??????? ??????? ? ???????? ????????? ?????? ????.

Last Updated on Wednesday, 17 July 2013 07:00